Instrumente Structurale
Universitatea Vasile Goldis - Arad
PosMediu
Guvernul Romaniei
Uniunea Europeana
Home > Obiective
Obiective PDF Imprimare Email
Scris de Webmaster   
Miercuri, 04 August 2010 23:10

Obiective generale:
1.    Conservarea habitatelor naturale şi a speciilor valoroase din situl Natura 2000 luat în studiu.
2.    Conştientizarea populaţiei asupra importanţei resurselor naturale protejate şi asupra protecţiei mediului în general.
Obiective specifice:
1.    Cartarea GIS a 6200-6500 ha habitate prioritare şi a 100 de specii de interes comunitar şi naţional şi a habitatelor acestora.
2.    Elaborarea şi avizarea planului de management pentru aria protejată.
3.    Elaborarea planurilor de monitoring pentru 100 de specii şi 1 habitat de interes comunitar şi naţional.
4.    Elaborarea şi avizarea unei strategii de dezvoltare durabilă a comunităţilor locale din interiorul ariei protejate.
5.    Creşterea gradului de conştientizare a populaţiei privind statutul ariei protejate şi conservarea naturii cu 25%.

Proiectului prin activităţile sale are un rol important în acoperirea necesităţilor stringente din regiunea ţintă. În situl luat în studiu nu s-au efectuat cercetări ample de floră şi faună, şi nu se ştie la ora actuală distribuţia exactă a speciilor de interes comunitar şi naţional care necesită să fie ocrotite. Pe baza rezultatelor cercetării va fi elaborat un studiu amplu privind situl Natura 2000 care reprezintă cea mai importantă valoare adăugată a proiectului. Această activitate poate fi un model de urmat, datorită faptului că conservarea habitatelor naturale este o cerinţă impusă de Uniunea Europeană. Totodată se va elabora şi panul de management a sitului şi o strategie de dezvoltare durabilă a zonei care va avea un impact socio-economic important.